صفحه دانلود همه فیلم‌های آموزش کامپیوتر

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام

در این صفحه برای راحتی کاربران، تمامی فیلم‌های آموزش کامپیوترِ آماده شده را به صورت فهرست وار، لیست کرده ام.

اگر مایل به دیدن صفحه مخصوص فیلم آموزشی هستید، می‌توانید روی “توضیحات” که در مقابل عنوان فیلم آموزشی هست، کلیک کنید تا به صفحه فیلم آموزشی هدایت شوید.
این لیست با اضافه شدن فیلم های‌آموزشی جدید، به روزرسانی خواهد شد.

فیلم‌های رایگان آموزش دوره +A

CompTIA A+ Logo

آموزش برنامه +A جلسه 1    زمان: 45:06    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 2    زمان: 47:02    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 3    زمان: 47:40    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 4    زمان: 20:08    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 5    زمان: 21:21    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 6    زمان: 13:52    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 7    زمان: 14:20    لینک آپارات    توضیحات

فیلم‌های آموزش برنامه Word

word logo

آموزش برنامه Word جلسه 1    زمان: 46:32    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 2    زمان: 25:20    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 3    زمان: 40:56    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 4    زمان: 47:09    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 5    زمان: 40:18    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 6    زمان: 40:18    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 7    زمان: 51:15    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 8    زمان: 54:04    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 9    زمان: 45:22    لینک آپارات    توضیحات

فیلم‌های آموزش برنامه PowerPoint

PowerPoint Logo

آموزش برنامه PowerPoint جلسه 1    زمان: 28:32      لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه PowerPoint جلسه 2    زمان: 1:05:24    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه PowerPoint جلسه 3    زمان: 1:04:46    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه PowerPoint جلسه 4    زمان: 57:29       لینک آپارات    توضیحات

0
Would love your thoughts, please comment.x