آموزش PowerPoint جلسه 3

Rubika PowerPoint Part 3

در جلسه سوم آموزش PowerPoint به آموزش ابزارهای موجود در تب های Animation و Transition می پردازیم.

آموزش PowerPoint جلسه 1

Rubika PowerPoint Part 1

در این جلسه از آموزش PowerPoint، با یک مثال کاربردی با این نرم افزار آشنا می شویم