آموزش PowerPoint جلسه 3

Rubika PowerPoint Part 3

در جلسه سوم آموزش PowerPoint به آموزش ابزارهای موجود در تب های Animation و Transition می پردازیم.

آموزش PowerPoint جلسه 1

Rubika PowerPoint Part 1

در این جلسه از آموزش PowerPoint، با یک مثال کاربردی با این نرم افزار آشنا می شویم

آموزش Word جلسه 8

Rubika Word Part 8

جلسه هشتم از آموزش wrod: آشنایی با ابزارهای: Shape و Text Box و Smart Art

ویدئوهای رایگان دوره A+، جلسه 6: آشنایی با قطعات کامپیوتر

آموزش A+ جلسه 6 آشنایی با قطعات کامپیوتر Rubica

در جلسه ششم از دوره آموزشی A+ (دوره A+) به معرفی انواع قطعات کامپیوتری می پردازیم. در این جلسه به صورت کلی با قطعات کامپیوتر و وضایفشان آشنا می شویم و سپس به تشریح فرایند ورودی، خروجی و پردازش می پردازیم، در جلسات بعدی و در ادامه دوره به تک تکِ این قطعات، با جزئیات فراوان خواهیم پرداخت.