ویدئوهای رایگان دوره A+، جلسه 6: آشنایی با قطعات کامپیوتر

آموزش A+ جلسه 6 آشنایی با قطعات کامپیوتر Rubica

در جلسه ششم از دوره آموزشی A+ (دوره A+) به معرفی انواع قطعات کامپیوتری می پردازیم. در این جلسه به صورت کلی با قطعات کامپیوتر و وضایفشان آشنا می شویم و سپس به تشریح فرایند ورودی، خروجی و پردازش می پردازیم، در جلسات بعدی و در ادامه دوره به تک تکِ این قطعات، با جزئیات فراوان خواهیم پرداخت.