ویدئوهای رایگان کلاس A+، جلسه اول

آموزش A+، جلسه اول، بخش اول

آموزش A+، جلسه اول، بخش اول

CompTIA A+ Logo

مدرس: سعید دارش

teacher logo

زمان جلسه: 37:52

timer logo

فهرست مطالب گفته شده به همراه زمان آنها:

00:31    آشنایی با ریشه شناسی کلمه Computer

02:28    آشنایی با مفاهیم پایه کامپیوتر

18:44    آشنایی با انواع کامپیوتر

ویدئوهای رایگان کلاس A+، جلسه اول

آموزش A+، جلسه اول، بخش دوم

آموزش A+، جلسه اول، بخش دوم

CompTIA A+ Logo

مدرس: سعید دارش

teacher logo

زمان جلسه: 47:41

timer logo

فهرست مطالب گفته شده به همراه زمان آنها:

00:06    آشنایی اولیه با قطعات کامپیوتر

12:16    آشنایی با مفهوم Over Clock

21:08    آشنایی با سیستم‌های اندازه گیری

31:39    آشنایی با مفاهیم Digital و Analog

38:40    آشنایی با مفهوم Firmware

0
Would love your thoughts, please comment.x